Deelnemers gezocht voor Cycle Superhighway enquete

Beoordelen:
Nog geen stemmen

Deelnemers gezocht voor Cycle Superhighway enquete

Onderzoek voor efficiente investeringen in snelfietsroutes

In Nederland wordt hard gewerkt aan het stimuleren van fietsgebruik. Een van de speerpunten is de aanleg van snelfietsroutes. NHTV voert momenteel een grootschalig Europees onderzoek uit naar innovaties op het gebied van snelfietsrouteontwikkelingen.

Het is natuurlijk belangrijk dat de investeringen in snelfietsroutes efficient en effectief zijn. Omdat er meerdere belangen en perspectieven zijn om dit te beoordelen, is een vragenlijst opgesteld om dit inzichtelijk te maken. Naast de Nederlandtalige vragenlijst zal dit onderxzoek ook worden uitgevoerd in Duitsland, Belgie, Engeland en Frankrijk.

De uiteindelijke resultaten zullen worden gebruikt om keuzes in ontwerp beter te onderbouwen.

Via deze link komt u bij de vragenlijst.

Alvast bedankt voor uw hulp aan het onderzoek!

Het belang van deelname aan een enquete wordt vaak onderschat!
Contact: Martijn de Graaf