Ons Brabant Fietst partners

 

Ons Brabant Fietst is onderdeel van de samenwerking tussen Brabantse partners zoals Provincie Noord-Brabant, BrabantStad, Routebureau Brabant, BMN, BUas en de Fietsersbond. Ons doel is scherp: meer Brabanders op de fiets. Samen werken we aan een duurzaam, bereikbaar en aantrekkelijk Brabant voor zoveel mogelijk fietsers. 

Logo Provincie Noord Brabant

 

Met het programma Fiets in de Versnelling wil de provincie Noord-Brabant fietsen aantrekkelijker én gemakkelijker maken. Door te investeren in infrastructurele maatregelen, mobilisten te verleiden om meer gebruik te maken van de fiets en door intensief samen te werken met Brabantse fietspartners. Met als doel het fietsgebruik in Brabant te stimuleren en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en gezondheid in de provincie en een duurzaam bereikbaar Brabant.

Logo Brabant Stad

 

BrabantStad is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Het is de ambitie om blijvend te behoren tot de top vijf van Europa’s kennis- en innovatieregio’s. BrabantStad profiteert van elkaars sterkten om meer agglomeratiekracht te ontwikkelen, meer verdiencapaciteit te realiseren en een hogere kwaliteit van leven te bereiken voor alle inwoners. Op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit focust BrabantStad onder meer op het stimuleren van fietsgebruik. Met als doel: in 2027 maken Brabanders 20% meer fietskilometers ten opzichte van 10 jaar daarvoor.

logo gemeente breda

Met 076 fietst inspireert de gemeente Breda haar inwoners om op de fiets te stappen, om samen Breda mooi, veilig en bereikbaar te houden. De gemeente faciliteert dit door een goede infrastructuur, een ruim aanbod van stallingen en het aanbieden van mooie veilige fietsroutes. De stad beschikt over een uitgebreid fietspadennet met routes van hartje stad tot ver daarbuiten. Ook de lagere kosten, een betere gezondheid, het vaak sneller op school of werk zijn en een betere luchtkwaliteit, zijn redenen voor Bredanaars om op de fiets te stappen.

Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven werkt intensief aan een prettig en veilig fietsklimaat in de stad, door een actief fietsbeleid waarin innovaties en de inbreng van de fietser centraal staan. Eindhoven transformeert van autostad naar fietsstad! In 2016 is de Agenda Fiets vastgesteld, waarin fietsen door middel van zes speerpunten de jaren aantrekkelijker gemaakt wordt.

logo brainport bereikbaar

 

Een optimale doorstroming en bereikbaarheid van de Brainportregio. Dat is het doel van Brainport Bereikbaar. Daarom faciliteren en stimuleren ze mobiliteitsoplossingen die sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ze niet alleen. Voor de mobiliteitsoplossing fiets werken ze hiervoor samen met Ons Brabant Fietst.

De wens van Brainport Bereikbaar is om snel meters te kunnen maken en dus het bestaande benutten. Daarom is Brainport Bereikbaar een langdurige samenwerking aangegaan met Ons Brabant Fietst. Er is geïnvesteerd om de reeds gemaakte strategie voor fietsstimulering verder te gaan uitrollen in de Brainportregio. De (elektrische) fiets is namelijk de perfecte mobiliteitsoplossing met veel potentie. Goedkoper, gezonder, duurzaam en verrassend snel. 

 

 

Gemeente Helmond

De gemeente Helmond wil fietsen nog leuker, veiliger en voordeliger maken. Door bijvoorbeeld het fietsnetwerk te vervolmaken, het aantal gratis en bewaakte stallingen verbeteren en uitbreiden, fietsdiefstal bestrijden en zorgen voor optimale verkeersveiligheid voor fietsers. 

logo gemeente den bosch

In 2009 formuleerde de gemeente 's-Hertogenbosch de ambitie om het fietsgebruik te willen laten groeien van 33% naar 44%. In 2011 werd ’s-Hertogenbosch al uitgeroepen tot Fietsstad van Nederland. Met de campagne Lekker Fietsen stimuleert de gemeente 's-Hertogenbosch (nog) meer mensen om de fiets te gaan gebruiken.

Logo gemeente tilburg

Tilburg vindt fietsen belangrijk; fietsen is goedkoop, snel en gezond. Om het comfort en de veiligheid voor fietsers te vergroten wordt voordurend gewerkt aan de verbetering van de fietsvoorzieningen. Dit moet ook leiden tot meer fietsgebruik in de stad. Met een prettige facilitering, verrassende activiteiten en met aansprekende communicatie wil de gemeente laten zien dat Tilburg de fietsers een warm hart toedraagt. Met de campagne Tilburg Fietst creëert de gemeente Tilburg een positieve sfeer rondom het fietsen in Tilburg. 

Logo BMN

 

In het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan een duurzaam bereikbaar Brabant door slimme, lokale mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Het BMN is opgericht door de provincie Noord-Brabant als onafhankelijke netwerkorganisatie. Een belangrijk onderdeel is de community-aanpak van het BMN.

logo visit brabant

Routebureau Brabant is - als onderdeel van VisitBrabant - in opdracht van provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten primair verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle Brabantse routestructuren: fietsen, wandelen, ruiteren, mountainbiken en varen. Daarnaast is Routebureau Brabant het aanspreekpunt voor het ontwikkelen van thematische routes, het ontsluiten van de informatie over routes en de (inter)nationale promotie van routes en locaties. 

logo buas

De BUas (Breda University of applied sciences) academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit heeft met het cluster Built Environment een opleiding die zich specifiek richt op de wisselwerking en het spanningsveld tussen stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid. De fiets speelt daarin een cruciale rol als het gaat om duurzame en gezonde mobiliteit. Samen met provincie is BUas de grondlegger van Ons Brabant Fietst.

logo brabant sport

BrabantSport maakt Brabant sterker door sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Want een provincie mét sport is sterker dan een provincie zonder sport. BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het woord. Dat doet BrabantSport voor de Brabander, met steun van overheden, kennisinstellingen en sportbonden. Maar ook het Brabants bedrijfsleven doet mee.

logo NTFU

Wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) behartigt de belangen van de sportieve fietser. NTFU zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. Samen met verenigingen en partners bieden ze voor ruim 75.000 sportieve fietsers mooie toertochten, trainingen en clinics, praktische kennis over de wielersport én aantrekkelijke producten en diensten.

 

sport service noord brabant

 

Sportservice Noord-Brabant (SSNB) streeft naar een vitale samenleving en sterke verenigingen. SSNB realiseert dit door de kracht van sport en bewegen in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Al sinds 1979 zet SSNB zich in als kennispartner en verbinder voor een gezond en veerkrachtig Brabant. SSNB werkt samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur.

logo fietsersbond

De Fietsersbond zet zich in Noord-Brabant in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken. Onder andere door middel van veilige fietsroutes en kruisingen, beter onderhoud van fietspaden, meer en betere stallingmogelijkheden en de aanpak van fietsdiefstal. De Fietsersbond geeft voorlichting over fietsen en fietsproducten, komt op voor de belangen van fietsers in het verkeer en doet onderzoek voor veilig, snel en gezond fietsen.

brabant cycling network

Brabant Cycling Network houdt wielerliefhebbers op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de wielersport in Brabant. Brabant Cycling Network bericht over Brabantse wielertoppers, maar ook over Brabantse renners en rensters uit andere categorieën, ploegen en clubteams, Brabantse klassiekers, meerdaagsen, criteriums, interclubwedstrijden, toertochten, jeugdwedstrijden, wielerevenementen en tal van andere zaken.

Visit Brabant

 

VisitBrabant is de marketingorganisatie voor bestemming Brabant. De doelstelling van VisitBrabant is glashelder: meer bezoekers en meer bestedingen. Daarom richt VisitBrabant zich op het verleiden van de (inter)nationale shortbreakmarkt (korte vakanties). Hiervoor ontwikkelen ze uiteenlopende marketingactiviteiten en dragen ze actief bij aan de productontwikkeling binnen Brabant om de gewenste duurzame groei te realiseren.

loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Ons Brabant Fietst gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.