publicatiedatum: 31-5-2016

Stap 2: De juiste doelgroep vinden

Een belangrijke sleutel voor succesvolle fietsstimulering is dat je je richt op de juiste doelgroep. Hiervoor moet je goed inzicht hebben in het reisgedrag en drijfveren van je medewerkers. Heb je hier goed zicht op dan kun je:

  • Een inschatting maken of er voldoende draagvlak is voor fietsstimulering.
  • Bepalen welke medewerkers je wilt bereiken. Van welke medewerkers wil je het reisgedrag veranderen of behouden en hoe zou je dat kunnen doen.
  • Bepalen hoe je fietsstimulering moet vormgeven en wat er nodig is om effecten te behalen.
  • Na het nemen van maatregelen zien wat het effect is geweest. 

Hoe krijg je zicht in het reisgedrag en motieven?

Als je fietsen wilt stimuleren, wil je weten waarop je moet inspelen. Belangrijk is een nulmeting: je wilt weten hoe medewerkers nu naar het werk reizen. Hoeveel dagen? Waar komen ze vandaan? Hoeveel medewerkers wonen op fietsbare afstand? Een afstand van 7,5 kilometer is prima te fietsen, met een e-bike is een afstand tot 15 kilometer reëel. Hoe oordelen de werknemers over huidige voorzieningen? Ook wil je inzicht in waarom medewerkers bepaalde keuzes maken, welke motieven ze hebben om te fietsen, en vooral ook waarom ze dat niet doen. 

Enquête onder je werknemers

Met een enquête kun je deze zaken goed in beeld brengen. Het werkgeversplatform kan je hierbij helpen. We hebben een standaard enquête beschikbaar die je kunt benutten om huidig gedrag en mogelijke maatregelen te bepalen. We hebben een voorbeeldenquete die je zelf eens kunt doorlopen en zo ook kunt bepalen of je deze wilt uitzetten. Het werkgeversplatform werkt de enquete uit in een overzichtelijke rapportage, en geeft je tips over hoe binnen jouw organisatie de fiets het best gestimuleerd kan worden. Wil je de enquête inzetten, neem dan contact op met Jolanda Smit.

Ook een postcode scan kan je helpen bij het in beeld brengen van de reisafstanden van alle medewerkers en mogelijke vervoerswijzen voor het woon-werkverkeer. Zo kun je de potentie bepalen. Als je de huidige reiswijze van je medewerkers al weet, kun je dit naast de gegevens van de postcodescan leggen en kun je zien hoeveel fietspotentie er nog is.

Wie kan je verder helpen?

De volgende bedrijven kunnen je helpen bij het bepalen van de doelgroep:
Syndesmo
- TC&O
- 3PM
- Mobilys
- Mobiliteitsfabriek
VCCR
- Goudappel Coffeng


loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Ons Brabant Fietst gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.