publicatiedatum: 31-5-2016

Geef een goede reiskostenvergoeding

Laat ook in je reiskostenvergoeding zien dat je het belangrijk vindt dat je medewerkers op de (elektrische) fiets naar het werk reizen! Beloon fietsers voor hun goede gedrag en geef ze een reiskostenvergoeding. Je kunt uit verschillende opties kiezen:

Standaard kilometervergoeding
Jullie kunnen alle medewerkers dezelfde kilometervergoeding geven, ongeacht de manier waarop ze reizen. Je geeft werknemers voor woon-werkverkeer een vaste vergoeding van € 0,19 per kilometer (bedrag voor 2016) op basis van 214 dagen per kalenderjaar. Want de werkkostenregeling kent een gerichte vrijstelling voor vervoer. Voor jullie medewerkers is het financieel aantrekkelijk om vaker voor de fiets te kiezen; van deze maatregel gaat een duidelijke financiële prikkel uit.

Fietsers krijgen hogere vergoeding dan automobilisten
Een andere mogelijkheid is om jullie fietsers (en eventueel jullie OV-reizigers) een hogere vergoeding te geven dan de medewerkers die met de auto komen. Je geeft de fietsers en OV-reizigers een vergoeding van bijvoorbeeld € 0,19, of een vergoeding op basis van de kosten voor het openbaar vervoer. Voor autogebruik krijgen mensen geen of een lagere kilometervergoeding. Hierbij kunt u ervoor kiezen om automobilisten - voor wie blijkt dat de fiets en het OV geen serieuze optie zijn - wel een hogere vergoeding te geven. Maak heldere afspraken over wat jullie precies verstaan onder ‘serieuze optie’.

Alleen reiskostenvergoeding voor fiets
De fiets kan een optie zijn voor medewerkers die tot 10-15 kilometer van het werk wonen. Je kunt er dan ook voor kiezen om deze groep alleen een reiskostenvergoeding te geven als zij op de fiets (of met het openbaar vervoer) komen.

Gerichte vrijstelling met bovenmatige vergoeding
Je betaalt je werknemer een reiskostenvergoeding van € 0,29 per zakelijke fietskilometer. Van dit bedrag kun je € 0,19 (bedrag voor 2014) per kilometer onbelast vergoeden omdat hiervoor een gerichte vrijstelling geldt. De rest van het bedrag (€ 0,10 per kilometer) komt uit boven het normbedrag van de gerichte vrijstelling. Je kunt dit als belast loon van jouw werknemer bestempelen of als eindheffingsloon aanwijzen, of een combinatie van beide. Heb je geen vrije ruimte meer over, dan moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen, dus € 0,08 per kilometer.

CAO en OR

In een CAO of arbeidsregelement is vastgelegd hoe woon-werk kilometers worden vergoed. Een CAO heeft een lange loopttijd en is collectief. Wil je een andere fietsvergoeding geven aan je medewerkers tref dan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling. Deze regeling treedt dan in de plaats van deze regeling in de cao.


loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Ons Brabant Fietst gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.