Privacy statement

Privacy- en cookieverklaring Ons Brabant Fietst

Versie 0.2

Via de websites van Ons Brabant Fietst worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. De platformen www.sjees.nl en www.onsbrabantfietst.nl (een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant, Routebureau Brabant (VisitBrabant), BUas, diverse gemeenten en de 5 B-steden) achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit omvat:

 • Het duidelijk vermelden van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Het beperken van onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Het vragen van uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Het nemen van passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, en hetzelfde te eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Het respecteren van uw recht om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

VisitBrabant, een stichting zonder winstoogmerk, is eigenaar van Ons Brabant Fietst en is daarmee de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 maart 2024.

 

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.onsbrabantfietst.nl;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;

 

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Het platform onsbrabantfietst.nl zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

 

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

 

E-bike Probeeractie van Ons Brabant Fietst

Als onderdeel van ons streven naar het stimuleren van duurzaam vervoer biedt "Ons Brabant Fietst" een E-bike probeeractie aan, waarbij deelnemers de kans krijgen om diverse soorten elektrische fietsen te ervaren. Dit initiatief draagt bij aan onze doelstelling om het gebruik van fietsen voor woon-werkverkeer te bevorderen, ten gunste van de bereikbaarheid en gezondheid.

Persoonsgegevens en doeleinden van de E-bike probeeractie:

 • Verzameling en gebruik: Voor de organisatie van deze actie verzamelen wij aanvullende persoonsgegevens, waaronder de locatiegegevens bij het vergrendelen en ontgrendelen van de fiets via een slim fietsslot en de app. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, het monitoren van het gebruik van de fietsen, en voor onderzoek naar verbetering van mobiliteitsoplossingen.
 • Verantwoordelijkheid en Partners: "Ons Brabant Fietst" werkt samen met Cycle Center en X-Bike BV voor de uitvoering van deze actie. Cycle Center beheert de fysieke fietsen, terwijl X-Bike BV de app beheert die de locatiegegevens verzamelt. Klik hier voor de privacyverklaring van X-Bike BV. 
 • Delen van Gegevens: Persoonsgegevens verzameld als onderdeel van deze actie kunnen gedeeld worden tussen "Ons Brabant Fietst" en haar partners, strikt voor doeleinden gerelateerd aan de probeeractie.
 • Rechten van Betrokkenen: Deelnemers hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens verzameld onder deze actie. Verzoeken kunnen gericht worden aan "Ons Brabant Fietst".

 

De verwerking van persoonsgegevens onder deze actie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven door uw e-mailadres op onze website in te vullen, u onze nieuwsbrief per e-mail toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres (uw unieke adres op het internet) automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

Wanneer u zich registreert of voor het eerst inlogt via onze website, dan vragen wij u om akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Door de checkbox aan te vinken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven. U kunt de cookie-instellingen altijd aanpassen in uw browser. Voor onze website maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en om onze website op uw interesses af te stemmen. Door de analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, is het mogelijk onze diensten en website te optimaliseren en zo goed mogelijk op u af te stemmen. Wij hebben geen controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over hoe Google met uw gegevens omgaat, zie graag de privacy policy Google (let op; deze verklaring kan regelmatig wijzigen).

 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

 

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u een account heeft voor onze website of een contactformulier heeft ingevuld, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@onsbrabantfietst.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0800 66888666. Ook kunt u schriftelijk contact met ons opnemen door een brief te sturen naar Almystraat 14, 5061 PA te Oisterwijk t.a.v. Ons Brabant Fietst.

 

loading...
Een moment geduld a.u.b.