publicatiedatum: 1-4-2020

Gangmaker Technische Universiteit Eindhoven

Branche: onderwijs

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een jonge universiteit, opgericht in 1956 door het bedrijfsleven, de lokale overheid en de academische wereld. De TU/e, gelegen in het centrum van Brainport, is een onderzoeksuniversiteit die gespecialiseerd is in engineering, science & technology.

Technische Universiteit Eindhoven biedt academisch onderwijs dat wordt gedreven door fundamenteel en toegepast onderzoek. 'We leiden studenten op en bevorderen de kennis in wetenschap en technologie ten behoeve van de mensheid. In nauwe samenwerking met onze publieke en private partners vertalen we ons basisonderzoek naar zinvolle oplossingen.' Met bijna 12.000 studenten en ruim 3.000 medewerkers is de TU/e een middelgrote universiteit. 

 

'Het ontmoedigen van autoverkeer, het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot zijn belangrijke doelen voor ons.'

De fiets populair maken

De helft van het personeel van de Technische Universiteit Eindhoven komt op de fiets naar het werk. En ook onder studenten is de fiets erg populair. Fantastische resultaten, die de universiteit het gouden certificaat Fietsvriendelijk Bedrijf van de Fietsersbond opleverden. Hoe heeft de TU/e dit voor elkaar gekregen? Ten eerste zijn de fietsenstallingen uitgebreid en vernieuwd. Je kunt een snelle douche nemen en je natte kleding laten drogen. Voor een opknapbeurt van je fiets kun je terecht bij de fietsreparatiepalen en een fietsenmaker op de campus helpt je zo nodig je op weg. Daarnaast kunnen medewerkers elke drie jaar een nieuwe (e-)fiets aanschaffen met het fietsenplan. Bovendien organiseert de TU/e speciale e-bike testdagen. Een nieuwsbrief en het intranet vertellen de studenten en medewerkers over het fietsenplan en de fietsfaciliteiten.

 

Waarom zijn jullie als organisatie aangesloten bij Sjees Gangmakers?

'De TU/e streeft naar de vergroening en de verduurzaming van de campus. Door middel van het mobiliteitsplan, waarin de fiets een prominente plaats inneemt, willen we een bijdrage leveren aan deze ambitie. Het ontmoedigen van autoverkeer, het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot zijn belangrijke doelen in dit plan. Om deze doelstellingen te bereiken, stimuleert de universiteit het gebruik van de fiets door medewerkers en studenten. Dit proberen wij te bereiken door aantrekkelijke regelingen te bieden en door de juiste faciliteiten te realiseren en dit tussentijds onder de aandacht te brengen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers en studenten met de fiets naar de campus komen en moedigen dit van harte aan. Om deze reden is de TU/e aangesloten als Gangmaker.'

 

TU Eindhoven

Meer informatie over TU/e

 


Informatie
Thema
Locatie
Technische Universiteit
Eindhoven
Den Dolech 2
5612 AZ
loading...
Een moment geduld a.u.b.