Werkgeversplatform

Wil je weten hoe andere organisaties fietsstimulering aanpakken?

Lees verder

Onder fietsstimulering verstaan wij alle activiteiten die een werkgever onderneemt om z

Lees verder

Als je aan de slag wilt met fietsstimulering, zijn er diverse stappen te doorlopen.

Lees verder

Kun je hulp gebruiken bij het stimuleren van fietsen naar het werk?

Lees verder

Een belangrijke sleutel voor succesvolle fietsstimulering is dat je je richt op de juiste doelgro

Lees verder

Augstus 2017 - Welke overwegingen maken fietsers op basis van het weer alvorens op hun fi

Lees verder

Een nieuwe snelfietsroute zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en bedrijventerreine

Lees verder

Aanbieders

Er zijn vele partijen die je kunnen ondersteunen bij alle onderdelen van fietsstimulering. Maar wie doet wat? En waar kun je hen bereiken?

Bekijk alle aanbieders

De regio Eindhoven is een van de slimste regio's van de wereld.

Lees verder

Voorbeelden

Veel werkgevers werken al aan fietsstimulering. In dit deel van deze site vind je mooie voorbeelden die je kunt benutten binnen jouw organisatie.

Bekijk alle voorbeelden

Verbinden, kennis delen en van elkaar leren vinden we belangrijk.

Lees verder

De F261, de snelfietsroute langs de Midden-Brabantweg van Waalwijk naar Tilburg, wordt de eerste

Lees verder

Brabantse werkgever?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Maak gebruik van de e-bike aanschafregel

Lees verder

'Goed onderwijs betekent ook bereikbaar onderwijs'

Lees verder

Tot 2014 bestond er een fietsregeling voor werknemers: éénmaal per drie jaren een belastingvrije

Lees verder

In het nieuwe B-Riders programma werken we samen met Brabantse werkgevers.

Lees verder

Met de fiets hebben we goud in handen.

Lees verder

Ruim een derde van de Nederlanders is bereid om met de fiets of e-bike naar het werk te gaan.

Lees verder

Met een leasefiets fietsen je medewerkers zorgeloos en zonder onderhoudskosten naar en van het we

Lees verder