Ons Brabant Fietst partners

 

Ons Brabant Fietst is een onderdeel van de samenwerking tussen Brabantse partners zoals Provincie Noord-Brabant, BrabantStad, Routebureau Brabant, BUas, diverse gemeenten, Wielersportbond NTFU en de Fietsersbond. Samen werken wij aan een duurzaam bereikbaar en aantrekkelijk Brabant voor zoveel mogelijk fietsers. Ons doel is scherp: meer Brabanders op de fiets. Daarvoor zetten we de marketingcampagnes Sjees en Sjees Gangmakers in. 

Provincie Noord-Brabant

Fiets in de Versnelling is het fietsstimuleringsprogramma van de provincie Noord-Brabant. Met als doel het fietsgebruik in Brabant te stimuleren en daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzaam bereikbaar Brabant en de leefbaarheid en gezondheid in de provincie. Dit wil de provincie bereiken door te investeren in infrastructurele maatregelen die het fietsen in Brabant aantrekkelijker en gemakkelijker maken. Door mobilisten te verleiden meer gebruik te maken van de fiets. En door intensief samen te werken aan dit doel met de Brabantse fietspartners. 

 

BrabantStad

BrabantStad is samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden. Ambitie: blijvend behoren tot de top vijf van Europa’s kennis- en innovatieregio’s. Zij willen profiteren van elkaars sterkten om meer agglomeratiekracht te ontwikkelen, meer verdiencapaciteit te realiseren en een hogere kwaliteit van leven te bereiken voor alle inwoners.

Gemeente Breda

Onder de noemer Breda trapt door wil de Gemeente Breda het gebruik van de fiets faciliteren en stimuleren. Faciliteren door een goede infrastructuur, ruim aanbod van stallingen en het aanbieden van mooie veilige fietsroutes. De stad beschikt over een uitgebreid fietspadennet met routes die uitlopen van hartje stad tot ver in het mooie buitengebied. Niet alleen leiden goede voorzieningen tot meer fietsgebruik. Ook minder kosten, betere gezondheid, vaak sneller op school/werk en een betere luchtkwaliteit is waarom Bredanaars fietsen. Maar fietsen doe je niet alleen om van A naar B te komen. Door in de toekomst meer te faciliteren en stimuleren, wil de gemeente je een mooie fietsbeleving bieden.

Gemeente 's-Hertogenbosch

Fietsen is leuk en gezond. Zo zijn er genoeg redenen om de fiets te pakken in ‘s-Hertogenbosch. Niet voor niets zijn we sinds 2011 Fietsstad van Nederland. Met de campagne Lekker Fietsen wil de gemeente 's-Hertogenbosch graag (nog) meer mensen de fiets laten gebruiken.

Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven werkt intensief aan een prettig en veilig fietsklimaat in de stad, door een actief fietsbeleid waarin innovaties en de inbreng van de fietser centraal staan. Eindhoven transformeert van autostad naar fietsstad!

Gemeente Tilburg

Tilburg vindt fietsen belangrijk, want fietsen is goedkoop, snel en gezond. Om het comfort en de veiligheid voor fietsers te vergroten wordt voordurend gewerkt aan de verbetering van de fietsvoorzieningen. Dit moet ook leiden tot meer fietsgebruik in de stad. Met een prettige facilitering, verrassende activiteiten en met een aansprekende communicatie wil de gemeente laten zien dat Tilburg de fietsers een warm hart toedraagt. Dit gebeurt vanuit de campagne Tilburg fiets!

Gemeente Helmond

Waarom twijfelen of je met de fiets gaat. In de stad is het wel zo snel. De wind die al je zorgen wegblaast. Niet vechten om een prijzige parkeerplek. En in een half uurtje fiets je er de calorieën van een kroketje af. Bovendien scheelt het de nodige CO2-uitstoot en motorgebrom. Zeker als we het met z’n allen doen. Daarom doet de gemeente Helmond er alles aan om fietsen nog leuker, veiliger en voordeliger te maken. Nieuwsgierig? Bezoek deze website dan regelmatig, om de vorderingen bij te houden èn nog meer redenen te vinden om vaker de fiets te pakken. Helmond is het waard.

Brabant Mobiliteitsnetwerk

Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) brengt partijen samen die vanuit een gedeelde visie, ambitie en probleemstelling werken aan een beter bereikbaar Brabant. BMN werkt in opdracht van overheden op specifieke locaties, corridors en rondom onderwerpen. En BMN werkt op basis van community’s: tijdelijke samenwerkingsverbanden van partijen die daadwerkelijk samen aan de slag willen met het slimmer en duurzamer organiseren van mobiliteit. Deze community-aanpak wordt toegepast op een aantal economische toplocaties, corridors (zoals snelfietsroutes) en thema’s in Noord-Brabant.

Routebureau Brabant

VisitBrabant Routebureau is in opdracht van provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten primair verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle Brabantse routestructuren: fietsen, wandelen, ruiteren, mountainbiken en varen. Hiertoe werken we nauw samen met uitvoeringspartners; Regio West-Brabant (RWB) en Land van Cuijk. Daarnaast is Routebureau Brabant het aanspreekpunt voor het ontwikkelen van thematische routes, het ontsluiten van de informatie over routes en de (inter)nationale promotie van routes en locaties.

Breda University of Applied Sciences (BUas)

De BUas (Breda University of applied sciences) academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit heeft met het cluster Built Environment een opleiding die zich specifiek richt op de wisselwerking en het spanningsveld tussen stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid. De fiets speelt daarin een cruciale rol als het gaat om duurzame en gezonde mobiliteit. De BUas is samen met de provincie de grondlegger van Ons Brabant Fietst door een unieke combinatie van Imagineerings- en Mobiliteitsonderzoek op het gebied van de fiets in Brabant. De Buas draagt binnen het Brabantse netwerk verder actief bij aan toegepaste kennisinnovatie vanuit fietsonderzoek met projecten als BikePRINT, Eco2Mobility, Cycle SPACES en fietsbelevingsonderzoeken.

BrabantSport

BrabantSport maakt Brabant sterker door sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Want een provincie mét sport is sterker dan een provincie zonder sport. BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het woord. Dat doen we voor jou als Brabander, met steun van overheden, kennisinstellingen en sportbonden. Maar ook het Brabants bedrijfsleven doet mee.

NTFU

Wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) behartigt de belangen van alle sportieve racefietsers, mountainbikers en de recreatieve fietser. Zij zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. De 60.000 fietsers, die via een vereniging of individueel verbonden zijn met de NTFU, profiteren van de activiteiten die NTFU-verenigingen organiseren, zoals toertochten, clinics en trainingen. De NTFU ondersteunt deze verenigingen door het bieden van specialistische en praktische informatie.

Sportservice Noord-Brabant

Elke provincie in Nederland kent zijn eigen organisatie die beweging stimuleert. In de provincie Noord-Brabant wordt sport en beweging gestimuleerd door de organisatie Sportservice Noord-Brabant. Sportservice Noord-Brabant heeft drie hoofdtaken: ontzorgen, realiseren en besparen. Ontzorgen doet zij door secundaire taken over te nemen. Realiseren is producten uitvoeren. Besparen doet zij door slimme verbindingen te leggen tussen klanten en/of producten om de kosten terug te brengen. De organisatie faciliteert projecten van gemeentes, ondernemers, sportverenigingen en zorginstellingen.

Fietsersbond

De Fietsersbond zet zich in Noord-Brabant in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken. Een greep: veilige fietsroutes en kruisingen, beter onderhoud van fietspaden, meer en betere stallingmogelijkheden en aanpak fietsdiefstal. De Fietsersbond geeft voorlichting over fietsen en fietsproducten, komt op voor de belangen van fietsers in het verkeer en doet onderzoek voor veilig, snel en gezond fietsen. Leden ontvangen elk kwartaal het tijdschrift Vogelvrije Fietser, boordevol fietsersnieuws en profiteren van special.

Brabant Cycling Network

Brabant Cycling Network, sportief onderdeel van Ons Brabant Fietst, wil wielerliefhebbers op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen in de wielersport in Brabant. Brabant Cycling Network bericht over Brabantse wielertoppers als Mathieu van der Poel en Marianne Vos, maar ook over Brabantse renners en rensters uit andere categorieën, ploegen en clubteams, Brabantse klassiekers, meerdaagsen, criteriums, interclubwedstrijden, toertochten, jeugdwedstrijden, wielerevenementen en tal van andere zaken.

VisitBrabant

Routebureau Brabant realiseert en promoot een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod. Een routeaanbod dat bekendheid geniet in Nederland en de economische impact van routerecreatie in Brabant aantoonbaar vergroot. Routebureau Brabant is onderdeel van VisitBrabant. Een slagvaardige marketingorganisatie die intensief met de Brabantse vrijetijdssector samenwerkt om meer bezoekers naar Brabant te trekken, hen te verleiden om er langer te blijven en er meer te besteden.

loading...
Een moment geduld a.u.b.
Bij Ons Brabant Fietst gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.