Ons Brabant Fietst partners

Het platform www.onsbrabantfietst.nl is een onderdeel van de samenwerking tussen Brabantse fietspartners zoals Provincie Noord-Brabant, Routebureau Brabant, NHTV Breda, diverse gemeenten, Wielersportbond NTFU en de Fietsersbond. Samen werken zij aan een duurzaam bereikbaar en aantrekkelijk Brabant voor zoveel mogelijk fietsers.

Provincie Noord-Brabant

Bezoek de website

Fiets in de Versnelling is het fietsstimuleringsprogramma van de provincie Noord-Brabant. Met als doel het fietsgebruik in Brabant te stimuleren en daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzaam bereikbaar Brabant en de leefbaarheid en gezondheid in de provincie. Dit wil de provincie bereiken door te investeren in infrastructurele maatregelen die het fietsen in Brabant aantrekkelijker en gemakkelijker maken. Door mobilisten te verleiden meer gebruik te maken van de fiets. En door intensief samen te werken aan dit doel met de Brabantse fietspartners.

VisitBrabant

Bezoek de website

Routebureau Brabant realiseert en promoot een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod. Een routeaanbod dat bekendheid geniet in Nederland en de economische impact van routerecreatie in Brabant aantoonbaar vergroot. Routebureau Brabant is onderdeel van VisitBrabant. Een slagvaardige marketingorganisatie die intensief met de Brabantse vrijetijdssector samenwerkt om meer bezoekers naar Brabant te trekken, hen te verleiden om er langer te blijven en er meer te besteden.

NHTV

Bezoek de website

De NHTV (internationaal hoger onderwijs Breda) academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit heeft met het cluster Built Environment een opleiding die zich specifiek richt op de wisselwerking en het spanningsveld tussen stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid. De fiets speelt daarin een cruciale rol als het gaat om duurzame en gezonde mobiliteit. De NHTV is samen met de provincie de grondlegger van Ons Brabant Fietst door een unieke combinatie van Imagineerings- en Mobiliteitsonderzoek op het gebied van de fiets in Brabant. De NHTV draagt binnen het Brabantse netwerk verder actief bij aan toegepaste kennisinnovatie vanuit fietsonderzoek met projecten als BikePRINT, Eco2Mobility, Cycle SPACES en fietsbelevingsonderzoeken.

Gemeente 's-Hertogenbosch

Bezoek de website

Fietsen is leuk en gezond. Zo zijn er genoeg redenen om de fiets te pakken in ‘s-Hertogenbosch. Niet voor niets zijn we sinds 2011 Fietsstad van Nederland. Met de campagne Lekker Fietsen wil de gemeente 's-Hertogenbosch graag (nog) meer mensen de fiets laten gebruiken.

Gemeente Eindhoven

Bezoek de website

De gemeente Eindhoven werkt intensief aan een prettig en veilig fietsklimaat in de stad, door een actief fietsbeleid waarin innovaties en de inbreng van de fietser centraal staan. Eindhoven transformeert van autostad naar fietsstad!

Gemeente Tilburg

Bezoek de website

Tilburg vindt fietsen belangrijk, want fietsen is goedkoop, snel en gezond. Om het comfort en de veiligheid voor fietsers te vergroten wordt voordurend gewerkt aan de verbetering van de fietsvoorzieningen. Dit moet ook leiden tot meer fietsgebruik in de stad. Met een prettige facilitering, verrassende activiteiten en met een aansprekende communicatie wil de gemeente laten zien dat Tilburg de fietsers een warm hart toedraagt. Dit gebeurt vanuit de  campagne Tilburg fiets!

Gemeente Helmond

Bezoek de website

Waarom twijfelen of je met de fiets gaat. In de stad is het wel zo snel. De wind die al je zorgen wegblaast. Niet vechten om een prijzige parkeerplek. En in een half uurtje fiets je er de calorieën van een kroketje af. Bovendien scheelt het de nodige CO2-uitstoot en motorgebrom. Zeker als we het met z’n allen doen. Daarom doet de gemeente Helmond er alles aan om fietsen nog leuker, veiliger en voordeliger te maken. Het fietsnetwerk vervolmaken bijvoorbeeld, het aantal gratis en bewaakte stallingen verbeteren en uitbreiden, fietsdiefstal bestrijden en zorgen voor optimale verkeersveiligheid voor fietsers. Nieuwsgierig? Bezoek deze website dan regelmatig, om de vorderingen bij te houden èn nog meer redenen te vinden om vaker de fiets te pakken. Helmond is het waard.

NTFU

Bezoek de website

Wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) behartigt de belangen van alle sportieve racefietsers, mountainbikers en de recreatieve fietser. Zij zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. De 60.000 fietsers, die via een vereniging of individueel verbonden zijn met de NTFU, profiteren van de activiteiten die NTFU-verenigingen organiseren, zoals toertochten, clinics en trainingen. De NTFU ondersteunt deze verenigingen door het bieden van specialistische en praktische informatie.

Gemeente Breda

Bezoek de website

Onder de noemer Breda trapt door wil de Gemeente Breda het gebruik van de fiets faciliteren en stimuleren. Faciliteren door een goede infrastructuur, ruim aanbod van stallingen en het aanbieden van mooie veilige fietsroutes. De stad beschikt over een uitgebreid fietspadennet met routes die uitlopen van hartje stad tot ver in het mooie buitengebied. Niet alleen leiden goede voorzieningen tot meer fietsgebruik. Ook minder kosten, betere gezondheid, vaak sneller op school/werk en een betere luchtkwaliteit is waarom Bredanaars fietsen. Maar fietsen doet u niet alleen om van A naar B te komen. Door in de toekomst meer te faciliteren en stimuleren, wil de gemeente u een mooie fietsbeleving bieden

Sportservice

Bezoek de website

Elke provincie in Nederland kent zijn eigen organisatie die beweging stimuleert. In de provincie Noord-Brabant wordt sport en beweging gestimuleerd door de organisatie Sportservice Noord-Brabant. Sportservice Noord-Brabant heeft drie hoofdtaken: ontzorgen, realiseren en besparen. Ontzorgen doet zij door secundaire taken over te nemen. Realiseren is producten uitvoeren. Besparen doet zij door slimme verbindingen te leggen tussen klanten en/of producten om de kosten terug te brengen. De organisatie faciliteert projecten van gemeentes, ondernemers, sportverenigingen en zorginstellingen.

Fietsersbond

Bezoek de website

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor 13,5 miljoen fietsers in Nederland met bijna 35.000 leden. We zetten ons sinds 1975 succesvol in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De kracht van de Fietsersbond is de stevige basis: naast de leden zo'n 150 lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers die zorgen dat de belangen van fietsers overal in Nederland meetellen. De Fietsersbond vindt dat ons meest mens- en milieuvriendelijke voertuig de fiets veel meer aandacht verdient. Uit onderzoek blijkt dat goede fietsvoorzieningen tot een hoger fietsgebruik leiden en dat een hoger fietsgebruik de verkeersveiligheid bevordert. Investeren in de fiets leidt dus tot minder verkeerslachtoffers en is tevens een stimulans voor gezond bewegen.

De Fietsersbond zet zich ook in Noord-Brabant in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken. Een greep: veilige fietsroutes en kruisingen, beter onderhoud van fietspaden, meer en betere stallingmogelijkheden en aanpak fietsdiefstal. De Fietsersbond geeft voorlichting over fietsen en fietsproducten, komt op voor de belangen van fietsers in het verkeer en doet onderzoek voor veilig, snel en gezond fietsen. Leden ontvangen elk kwartaal het tijdschrift Vogelvrije Fietser, boordevol fietsersnieuws en profiteren van speciale ledenvoordeel-acties.