Snelle fietsroute door Oude Aadal tussen Berlicum en Den Dungen

BERLICUM/DEN DUNGEN - Fietsers vanuit Berlicum kunnen binnenkort snel naar Den Dungen en omgekeerd. De fietsroute over de fietsbrug over de Zuid Willemsvaart bij de Runweg (ter hoogte van de N279) wordt doorgetrokken, waardoor er een verbinding komt tussen de Runweg en de Beemdweg. 

Daarnaast wordt een struinpad door het Oude Aadal aangelegd en worden de eerste bermen ingezaaid met bloemen. Het Oude Aadal moet een verbindingszone worden voor waterminnende dier- en plantensoorten.

Dynamisch Beekdal
Binnen het project Dynamisch Beekdal, dat het hele gebied tussen Den Bosch en kasteel Heeswijk beslaat, was in eerste instantie geen aandacht voor het Oude Aadal aan de Dungense zijde van het kanaal. Een aantal inwoners heeft de stichting Oude Aadal opgericht en aandacht gevraagd om ook in dit gebied het landschap en de cultuurhistorie terug te brengen.

De werkzaamheden starten op maandag 13 november en zullen ongeveer zes weken in beslag nemen. 

Foto & Artikel via: Brabants Dagblad