Simulatie rotonde met extra aandacht voor de fiets

De gemeente Breda heeft voor een aantal kruispunten die met verkeerslichten zijn geregeld, onderzocht of deze kunnen worden verwijderd en kunnen worden vervangen door een rotonde. Het eerste kruispunt waarbij dit plaats heeft gevonden is het kruispunt Sint Ignatiusstraat – Hoogeind – Teteringsedijk. Speciale aandacht is er voor het langzame verkeer.

Voordat een rotonde de plaats inneemt van een kruispunt, wordt eerst in een model onderzocht of zo’n oplossing in de praktijk zal werken. Gewoonlijk worden daarvoor rekenprogramma’s gebruikt zoals Meerstrookserotondeverkenner, Lisa+ en OMNIX om te bepalen of een rotonde voor een juiste doorstroming zorgt.

De invloed van het langzaam verkeer is met deze rekenprogramma’s echter moeilijk in kaart te brengen,  stelt DTV Consultants. Dat gold ook voor het kruispunt Sint Ignatiusstraat – Hoogeind – Teteringsedijk in Breda waar het aandeel langzaam verkeer - met name fietsers – hoog is.

Daarom is er daar voor gekozen om met behulp van een VISSIM-simulatie te onderzoeken hoe de verkeersafwikkeling zou verlopen bij aanleg van een rotonde.  Een rotonde simuleren is echter lastig, aldus DTV Consultants. Maar met een speciaal gekalibreerd VISSIM-model bleek het mogelijk een natuurgetrouwe afwikkeling te simuleren, waarbij de uitgangspunten (afrijcapaciteit, verzadigingsgraad, en dergelijk) gelijk zijn gehouden die in de Meerstrooksrotondeverkenner.

Uit de simulatie is naar voren gekomen dat het verkeer op dit kruispunt prima door een rotonde kan worden afgewikkeld, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de doorstroming. Op maandag 25 september 2017 heeft de Bredase wethouder Economische Zaken, Mobiliteit en Openbare Ruimte Boaz Adank de rotonde feestelijk geopend.

Foto: Bregje Kop (Breda Vandaag)