Inloopavonden verkenning snelfietsroute 's-Hertogenbosch - Boxtel - Eindhoven

Provincie Noord-Brabant en de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven zijn bezig met een verkenning van de snelfietsroute van Den Bosch via Boxtel naar Eindhoven. Om te komen tot een goede afweging voor de beste route, nodigen wij u uit voor een inloopavond. Tijdens deze inloopavond krijgt u informatie over wat er bij een snelfietsroute komt kijken, de mogelijke routes, en het vervolgproces. Wij vragen uw kennis van de omgeving in te brengen voor verdere uitwerking van de route.
U bent van harte welkom op dinsdag 12 september tussen 18:30 en 20:30 uur in de Lidwinakerk (Raadhuisplein 209 in Best).

Inloopavond: gezamenlijk komen tot de beste route
De keuze voor de beste route hangt af van een aantal zaken, zoals een veilige fietsroute, goede inpassing en de uitvoerbaarheid. De gemeenten en provincie hebben de kennis uit de omgeving nodig om een nog betere keuze en onderbouwing voor de uiteindelijke route te maken. Om die reden organiseren wij een inloopbijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is te horen wat u belangrijk vindt en welke ideeën u heeft. Deze bijeenkomst is daar speciaal voor ingericht.

De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopavond. Hierdoor is het mogelijk om op het moment dat het u schikt tussen 18:30 en 20:30 uur langs te komen. Op donderdag 14 september houden we een inloopavond in Boxtel (gemeentehuis Boxtel) en op maandag 18 september in Vught (gemeentehuis Vught).

Welke routes beoordelen we?
In een eerder stadium zijn 3 routes onderzocht. We richten ons ook nu op deze 3 routes, te weten:
- (Boxtel) Liempdseweg – Hokkelstraat – Wilg – Oude Rijksweg (Bosseweg – Eindhovenseweg) - Eindhovenseweg-Zuid (Eindhoven)
- (Boxtel) Liempdseweg – Spoorweglaan – stationsgebied – Stationsstraat – Sportlaan – De Dieze = De Maas – langs het spoor onder de A58 door (Eindhoven)
- (Boxtel) Liempdseweg – Spoorweglaan – Landbouwweg – Ringweg – Brem – Welschapspad (Slowlane) (Eindhoven)

Waarom een snelfietsroute van Den Bosch naar Eindhoven?
Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de forenzen die gebruik maken van de snelweg A2 een reisafstand van 15 kilometer of minder heeft. De opmars van de ‘snelle’ fiets in combinatie met een comfortabele, duidelijke en veilige infrastructuur: hét argument voor meer mensen op de fiets, bij voorkeur de automobilisten, en zo fileknelpunten duurzaam te verminderen. Het verwachte effect is, afhankelijk van de te kiezen variant, dat circa 5 - 15% meer mensen gebruik gaan maken van de fietsroute wanneer de infrastructuur opgewaardeerd wordt tot snelfietsroute.

Wat hebben we al gedaan?
In 2013 zijn de kansrijke snelfietsroutes door de provincie Noord-Brabant in kaart gebracht. De route ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven is één van deze kansrijke routes. In 2016 is deze route verder onderzocht in samenwerking met de betrokken gemeenten, provincie, Fietsersbond en een aantal grotere bedrijven. Dit heeft geresulteerd in een aantal mogelijke routes om ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Best en Eindhoven via een snelfietsroute te verbinden. Deze mogelijkheden maken gebruik van de bestaande (fiets)infrastructuur, maar voorzien ook in nieuwe verbindingen.

Vervolg
Na de inloopavonden gaan de gemeenten en provincie verder aan de slag met uitwerking van de voorkeursroute, mede op basis van uw inbreng. Begin 2018 verwachten we deze voorkeursroute uitgewerkt te hebben.