Win tienduizend euro voor beste fietsinnovatie

Met de fiets hebben we goud in handen. Voor talloze uitdagingen van de toekomst biedt de fiets (een deel van) de oplossing: gezondheid, verstedelijking, milieu, bereikbaarheid, stimulering van lokale en regionale economie en toerisme, enzovoorts. Grote uitdagingen die vragen om inspirerende én effectieve oplossingen. De Tour de Force wil daar een extra stimulans aan geven.

Tour de Force Innovatieprijs op het Nationaal Fietscongres 
Tijdens het Nationaal Fietscongres, 20 en 21 september 2017 in Tilburg, wordt de Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt.  
Met deze innovatieprijs stimuleert de Tourleiding de ontwikkeling van innovatieve ideeën, producten, visies, beleidsplannen, ontwerpen en interventies en geeft zij de bedenkers een podium om die te presenteren. Beleidsmakers, adviseurs,  uitvinders, burgers, kortom iedereen kan een innovatief idee indienen.

De ideeën  worden ingedeeld in 7 categorieën, corresponderend met de doelen van de Tour de Force:
1. Nederland toonaangevend Fietsland
2. Meer ruimte voor de fiets in steden
3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
5. Gerichte stimulering van fietsen
6. Minder fietsslachtoffers
7. Minder gestolen fietsen

Per categorie wordt door een vakjury een genomineerde gekozen, die de gelegenheid krijgt zijn of haar idee op het congres te presenteren. De hoofdjury en het publiek kiezen uit deze 7 genomineerden samen een winnaar, die € 10.000 ontvangt om het idee verder uit te werken.
 
Inschrijving opent 6 maart 

Vanaf vandaag kunt u uw ideeën inzenden via de site van het Nationaal Fietscongres. Meer informatie en de spelregels kunt u vinden op de site www.nationaalfietscongres.nl