Stem fietsstimulering af op jouw medewerkers met een gratis nulmeting

Fietsende forensen zijn positief over hun fietsrit. Ze ervaren kalmte, ontspanning, alertheid en ontspanning. Fietsstimulering helpt dus ook bij het bereiken van vitaliteitsdoelen. Wil je weten hoe jouw personeel naar de fiets kijkt en hoe vaak ze hem gebruiken? Benut onze gratis nulmeting!

Brabantse fietsforensen zijn positiever over hun fietsrit, dan automobilisten over hun autorit en OV-reizigers over hun OV-rit. Deze positiviteit vertaalt zich in kalmte, ontspanning, alertheid, ontspanning en genieten van de fietstocht. Dat blijkt uit een onderzoek dat we hebben gedaan onder bijna tweeduizend Brabanders. De fiets kan dus vitaliteit bevorderen, stress tegengaan en het welzijn en de gezondheid van je medewerkers bevorderen.

Welk doel heeft jouw organisatie? Hoe denken jouw medewerkers over de fiets en welk reisgedrag vertonen zij nu? Fietsstimulering werkt het beste als je acties aansluiten bij het organisatiedoel én de gewenste gedragsverandering bij medewerkers. Begin dus met het in beeld brengen van beiden voordat je een actieplan opstelt.

Organisatiedoel
Werkgevers met een heldere visie behalen vaak de beste resultaten. Een heldere visie helpt je bij het maken van de juiste en consistente keuzes tussen maatregelen, bij het creëren van draagvlak en bij jullie interne communicatie. Werkgevers met een visie die ook nog eens breed verankerd is in de organisatie, scoren nog beter. Om een visie voor fietsstimulering te formuleren, kun je de volgende vragen stellen:

- Welke ontwikkelingen (duurzaamheid, vitaliteit, gezondheid, kostenbesparing, bereikbaarheid, parkeren, goed werkgeverschap) zijn belangrijk voor onze organisatie?
- Aan welke ambities kan de fiets bijdragen? En hoe vertalen we dit naar fietsambities?

Inzicht in medewerkers
Inzicht in medewerker (huidig reisgedrag, voorkeuren, wensen en behoeften) is essentieel. Hiervoor biedt Ons Brabant Fietst een mooie tool: een gratis nulmeting die je kunt uitzetten onder je personeel.

►Lees meer over het vinden van de juiste doelgroep en bekijk de gratis nulmeting. 
►Bekijk het 'Stappenplan fietsstimulering'.