Samenwerking in regio Eindhoven voor stimulering fietsen van en naar campussen

De regio Eindhoven is een van de slimste regio's van de wereld. Dit komt onder andere tot uiting in de hoge dichtheid van campussen: locaties waar grote en kleine bedrijven kunnen samenwerken aan nieuwe technologie. Een goede bereikbaarheid van deze campuslocaties is van groot belang om ervoor te zorgen dat Eindhoven ook de slimste regio blijft. Iedere locatie werkte dan ook afzonderlijk aan fietsstimulering. Ons Brabant Fietst bracht de campussen en gemeenten bij elkaar om door samenwerking juist nog meer kracht te hebben op het gebied van fietsstimulering. De partijen ontwikkelden samen een campus fietsplan, waarin is uitgesproken dat de partijen willen samenwerken aan voorzieningen, cultuur en infrastructuur. 

Onder begeleiding van het Brabant mobiliteitsnetwerk werken de gemeenten Veldhoven, Eindhoven en Helmond samen met de de Automotive campus, De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Strijp-S, High Tech Campus, Fontys, ASML en Maxima Medisch Centrum aan de uitwerking van vier hoofdsporen: 

1. Gezamenlijke inzet op realiseren fietsprojecten: dat betekent elkaar ondersteunen en waar nodig extra kracht bij zetten om projecten daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.

2. Quick wins in kleine infrastructurele knelpunten: per locatie kijken campusorganisatie, gemeente en / of werkgevers welke knelpunten snel kunnen worden opgepakt.

3. Deelfietsen: iedere partij / locatie werd benaderd door deelfietsinitiatieven. Een deelfiets werkt echter alleen als dit gezamenlijk wordt opgepakt. Daarom wordt nu in breed verband gekeken welke pilots kunnen worden gedraaid. 

4. Wayfinding, oftewel je weg vinden tussen campussen en van en naar campussen, dat is het vierder onderwerp waaraan de partijen gezamenlijk willen werken. 

Meer informatie over het project, kijk op de site van het Brabant mobiliteitsnetwerk