8 tips om werkgevers warm te maken voor fietsstimulering

De komst van een snelfietsroute is een goed moment om werkgevers enthousiast te krijgen voor fietsstimuleringsmaatregelen. Dat stelt Jolanda Smit – Van Oijen, namens adviesbureau XTNT fietsregisseur bij Brabant mobiliteitsnetwerk. Ze geeft gemeentes acht tips om werkgevers warm te maken.

Jolanda's ervaring is dat werkgevers heel geïnteresseerd zijn om aan te haken. Natuurlijk, ze hebben nu ook al mogelijkheden om het fietsen onder hun werknemers te stimuleren. Het gelijktrekken van de kilometervergoeding voor fiets en auto bijvoorbeeld. Maar dat is volgens haar niet het startpunt.

“Heel veel werkgevers hebben geen idee dat dat kan en dat je hiermee fietsgedrag kunt sturen. Bovendien: het kost een werkgever veel geld. Dit is niet iets dat je zomaar fikst. Een werkgever moet echt keuzes maken.”

De komst van een nieuwe snelfietsroute is wél een goed startpunt. Maar hoe bereik je die werkgever dan als gemeente? Door maatwerk te leveren en een lange adem te hebben. Acht stappen zijn sowieso belangrijk voor gemeentes, benadrukt Jolanda.

1) Bedenk: wat doen we al?
“Kijk intern welke kennis aanwezig is en welke projecten er al lopen. Ga langs bij de afdeling economische zaken, duurzaamheid, communicatie, maar ga ook naar de bedrijfscontactfunctionaris. Zet iedereen bij elkaar, overleg en bedenk: wat doen we al?”

2. Creëer draagvlak onder je medewerkers
“Verkeerskundigen, economen, communicatiedeskundigen, duurzaamheidsadviseurs, de bedrijfscontactfunctionaris: zij moeten allen meegenomen worden in waarom stimulering en gerichte werkgeversbenadering belangrijk zijn. Zorg daarom eerst dat het intern landt bij alle betrokkenen voordat je naar buiten treedt.”

3. Kijk naar andere partijen en projecten
“Er zijn heel veel aanleidingen voor werkgevers om fietsen te gaan stimuleren onder werknemers. Aankomende wegwerkzaamheden, duurzaamheid of vitaliteit bijvoorbeeld. Kijk welke partijen zich hier mee bezig houden en welke projecten er lopen of in de nabije toekomst starten.”

4. Iedere partij heeft zijn eigen rol, maar werk samen
“Ieder heeft zijn eigen rol en met eigen verantwoordelijkheden. De truc is om samen te werken, zonder de ander zijn rol over te nemen. Stem momenten en acties af, zodat synergievoordelen ontstaan.”

5. Ken de geschiedenis van de partijen
“Weet wat de werkgever, gemeente of provincie al gedaan hebben in het verleden. Wat ging er misschien mis en waarom? Op basis daarvan kun je je aanpak anders aanvliegen. Het is heel naar binnenkomen als je moet horen: ‘ja, hier is drie jaar geleden ook al onderzoek naar gedaan’.”

6. Maak het probleem voor de werkgever inzichtelijk
“Wat moet landen bij werkgevers: heb ik een probleem of kan de fiets mijn ambities invullen? Een nulmeting is daarvoor een handige binnenkomer. We hebben een enquête die we uit kunnen zetten onder werknemers. Zo brengen we het reisgedrag in beeld en daarmee wordt duidelijk waar de kansen voor de werkgever liggen. Dat vinden werkgevers heel prettig. Zo’n probleem kan overigens heel anders zijn dan je verwacht: waar de overheid vertrekt vanuit bereikbaarheid, is bij werkgevers vaak vitaliteit de crux.”

7. Let op communicatie
“Koppel je projectcommunicatie aan stimuleringscommunicatie. Communicatie over de aanleg (‘er komt een nieuwe snelfietsroute’) moet naadloos overgaan in communicatie over gebruik (‘hij is er, ga er op fietsen’). Die koppeling is belangrijk, want er zijn vaak verschillende personen of afdelingen bij betrokken.”

8. Stel een regisseur aan
“Je hebt iemand nodig die de wereld van de gemeentes en werkgevers samen kan brengen, iemand die met beiden aan de slag kan, beide werelden begrijpt. Zorg dat je hiervoor strategische en uitvoerende krachten combineert en leg een link met andere uitvoerende partijen, zoals parkmanagement bij bedrijventerreinen.”

Dit is een samenvatting van het artikel 'Snelfietsroute maakt werkgever warm voor fietsstimulering'. Lees het volledige artikel op Verkeersnet.nl.