Subsidie voor wielerbanen Rucphen

Wielersport in West-Brabant leeft

‘Hét wielerdorp van Nederland’. Wie het West-Brabantse dorp Rucphen binnenrijdt, heeft deze borden ongetwijfeld wel eens zien staan. Met een provinciale subsidie van 350.000 euro voor de aanleg van een BMX-baan en een verhard wielerparcours inclusief verlichting heeft Rucphen doet Rucphen haar naam als wielerdorp opnieuw eer aan.

De twee voorzieningen maken deel uit van Wielerwereld Rucphen, waartoe ook nog een centrum met een wielerexperience, wielerretail en horeca behoren. De nieuwe accommodatie wordt niet alleen gebruikt door wielertalenten, maar is ook beschikbaar voor verenigingen en recreanten. Met name voor jongere fietscrossers en jeugdrenners is een afgesloten parcours een belangrijke voorziening om veilig te kunnen trainen en goed te leren fietsen. Op de openbare weg is het nauwelijks nog mogelijk om met een grote groep te gaan fietsen, zonder dat andere weggebruikers daar hinder van ondervinden. Op de BMX-baan en het wielerparcours kunnen in de toekomst ook (trainings)koersen worden gehouden. WielerWereld Rucphen wil tevens stageplaatsen bieden aan leerlingen van omliggende scholen die wieler(sport)gerelateerd werk willen doen.

De plannen voor de nieuwe wieleraccommodatie in Rucphen maken onderdeel uit van het in 2015 vastgestelde Wielerplan West-Brabant, waarin de Regio West-Brabant haar visie, ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsprogramma voor de wieler(top)sport voor de regio heeft opgenomen. Eerder ontving ook de gemeente Woensdrecht al een provinciale subsidie voor de aanleg van een wieleraccommodatie. Deze richt zich primair op mountainbike en veldrijden. Rucphen doet ook veldrijden, maar onderscheidt zich ten opzichte van Woensdrecht met de BMX discipline. Beide trainingslocaties werken dus aanvullend op elkaar. Een goede ontwikkeling voor de wielersport in het algemeen en West-Brabant in het bijzonder. (Foto: John Kuijsters)