Fietscampagne in Tilburg Noord West

Parkeerproblemen en beperkte OV-bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg leidden tot de vraag 'hoe kunnen we meer en veiliger fietsgebruik stimuleren?'

Onder begeleiding van het Brabant mobiliteitsnetwerk bedachten de op deze locaties gevestigde organisaties met hulp van bedrijvenvereniging Vitaal een fietscampagne die bestaat uit drie delen: een fietsactie om waardering voor fietsers te laten zien, een kortingsactie voor e-bikes en betere bewegwijzering en communicatie over fietsroutes.

1. Aandacht en waardering via B-riders
Geef de mensen die al fietsen extra aandacht, daardoor voelen zij zich gewaardeerd. Deze fietsers ontvangen leuke gadgets en worden uitgedaagd om met de B-riders app op hun smartphone punten te sparen voor gereden kilometers. Deze punten zijn om te wisselen tegen artikelen in de B-riders store.

2. Aanschafregeling e-bike
Bedrijven die hun werknemers de overstap willen laten maken van de auto naar de fets, kunnen zich aanmelden voor een aanschafregeling e-bike. De werknemer koopt een e-bike en krijgt de helft hiervan vergoed met een maximum van €1.000,-. Die vergoeding wordt voor 50% betaald door de werkgever en voor de andere 50% uit de aanschafregeling. Voorwaarde is dat de werknemer tot 15 mei 2018, in de weken dat hij werkt, minimaal 1 dag fietst. Bekijk de flyer die is verspreid naar de werkgevers.

3. Betere routering en communicatie
Om het fietsen in en rond het gebied aantrekkelijker te maken wordt in 2018 gewerkt aan betere routering en communicatie over de fietsmogelijkheden. Een veelgehoorde klacht is onduidelijkheid over de fietsroutes. Door bebording te plaatsen kunnen fietsers zoveel mogelijk op een veilige route met fietspaden gewezen worden. Verspreiden van een duidelijke plattegrond met daarop de fietspaden zodat fietsers zelf weten hoe ze een veilige route kunnen fietsen.

Bron: bmn