Start werkgeversaanpak snelfietsroutes

Een nieuwe snelfietsroute zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en bedrijventerreinen. Snelfietsroutemakelaars van het Werkgeversplatform Ons Brabant Fietst informeren de bedrijven over de te realiseren routes. Ook bieden zij een op maat advies om werkgevers te activeren daadwerkelijk in te zetten op stimulering van fietsen. Rondom de route Tilburg - Waalwijk zijn de eerste werkgevers inmiddels bezocht, onder andere de Efteling, Pondres ('fietsers komen fitter op hun werk en zijn vaak sneller thuis dan collega’s met auto') en Diamant Groep.

'We gaan gebruik van de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk zeker stimuleren!'
'Door het gesprek met snelfietsroutemakelaar Marion Patist beseffen we dat het belangrijk is om meer aandacht te geven aan de voorzieningen die we al hebben. Zo hebben we een overdekte fietsenstalling en een douchegelegenheid, maar niet al onze medewerkers zijn daarvan op de hoogte. De snelfietsroute verbindt de steden Tilburg en Waalwijk. Kaatsheuvel ligt daar tussenin. Veel van onze medewerkers, zo’n 1.200, wonen in de regio. Het zou mooi zijn als een deel daarvan de snelfietsroute gaat gebruiken. Dat gaan we zeker stimuleren!'
Wyke Smit, manager Bestuurlijke Zaken, Efteling


Snelfietsroutemakelaar actief
Gemeenten in Brabant werken samen met de provincie Noord-Brabant aan de realisatie van het Brabantse snelfietsroutenetwerk. Het netwerk zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en bedrijventerreinen. Dit realiseren we natuurlijk niet alleen door de aanleg van een route, een snelfietsroute is pas een succes als deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt. En daarom zijn er snelfietsroutemakelaars actief.

Snelfietsroutemakelaars informeren werkgevers over de te realiseren snelfietsroutes en halen tips op over hoe deze route nog beter te laten aansluiten op het bedrijventerrein. Ook stimuleren ze de werkgevers actief te worden op het gebied van fietsstimulering. Op basis van een gesprek met de werkgevers, en een enquête onder medewerkers, definiëren de makelaars de kansen voor het bedrijf. De snelfietsroutemakelaars benoemen hierbij concreet uit te voeren activiteiten en geven inzicht in hoe bedrijven fietsstimulering kunnen oppakken.  

Als meerdere werkgevers bezocht en geadviseerd zijn, kijken de makelaars ook in hoeverre gezamenlijk fietsstimulering kan worden opgepakt. Hierbij wordt nadrukken gekeken naar samenwerking tussen bedrijven, en ook met de lokale overheid, private partijen en belangengroepen. We willen krachten bundelen om samen tot een mooier resultaat te komen.

Meer weten over onze aanpak? Of wil je dat een snelfietsroutemakelaar bij jou op bezoek komt? Neem dan contact op met Jolanda Smit, jolanda@onsbrabantfietst.nl of 06-11078501.